Zoznam akreditovaných spánkových laboratórií v SR

Akreditácia odbornou spoločnosťou SLS - Slovenskou spoločnosťou spánkovej medicíny

Platnosť akreditácie:   1.10.2014 – 30.9.2019

 

Názov pracoviska

Sídlo

Lekári

Kontakt

Bratislavský kraj

Spánkové laboratórium 

I. Neurologická klinika UNB a LFUK

Univerzitná nemocnica Bratislava

Nemocnica Staré mesto

Mickiewiczova 13

813 69 Bratislava

MUDr. Katarína Klobučníková, PhD.

MUDr. Imrich Mucska

MUDr. Pavel Šiarnik

MUDr. Zuzana Čarnická

tel: +421(02)57290440 

e-mail: klobucnikova@gmail.com

Spánkové laboratórium pri KPaF I. UNB Ružinov

Univerzitná nemocnica Bratislava

Nemocnica Ružinov

Ružinovská č. 6

826 06 Bratislava

MUDr. Zuzana Štrbová, PhD.

MUDr. Eva Tedlová, PhD.

tel: +421(0)2 48234296, 322

e-mail: strbova@ru.unb.sk

Spánkové laboratórium SOMNOLAB s.r.o.

Ružinovská poliklinika

Ružinovská 10

820 07 Bratislava

MUDr. Imrich Mucska

mob: +421(0)905200534

e-mail: spanok@somnolab.sk imucska@gmail.com

Spánkové laboratórium Pneumo Alergo centrum s.r.o.

Uzbecká 16

821 06 Bratislava

MUDr. Ján Hronec, PhD.

tel: +421(0)240202111 

e-mail: drugda@pneumoalergo.sk

jan.hronec@post.sk

Trenčiansky kraj
Spánkové laboratórium Psychiatrickej kliniky FN Trenčín Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín prim MUDr. Branislav Moťovský,PhD.

tel.: +421(0)326566488

e-mail: branislav.motovsky@fntn.sk

Nitriansky kraj      

Spánkové laboratórium  - Špecializovaná nemocnica Sv. Svorada

Kláštorská 134

Nitra - Zobor

949 88  Nitra

Prim. MUDr. Bohumil Matula

tel.:  +421(0)376941267, +421(0)376941213, 

e-mail: matula@snzobor.sk

Žilinský kraj

Spánkové laboratórium Kliniky pneumológie a ftizeológie 

Univerzitná nemocnica Martin

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59 Martin

MUDr. Vladimíra Bellová

doc. MUDr. Róbert Vyšehradský, PhD.

tel: +421(0)0434203250

fax: +421(0)43 4133950

e-mail: bellovavladimira@gmail.com

Detské spánkové laboratórium - Klinika detí a dorastu  JLF UK a UNM

Univerzitmá nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59 Martin

MUDr. Peter Ďurdík, PhD.

MUDr. Anna Šujanská, PhD.

tel: +421(0)434203162 e-mail: spanokkdad@gmail.com

Prešovský kraj

Spánkové laboratórium Sanatórium Tatranská Kotlina

Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o.  

Tatranská Kotlina 68 059 54 Vysoké Tatry

MUDr. Helena Bosmanová

tel.: +421(0)52/4467645-6

mob: +421(0)90543898

e-mail: helena.bosmanova@santk.sk

Košický kraj      

Spánkové laboratórium Kliniky pneumológie a ftizeológie LF UPJŠ a UN Košice

Univerzitná nemocnica Košice

Rastislavova 43

041 90 Košice

MUDr. Pavol Joppa, PhD.

MUDr. Ivana Paraničová, 

MUDr. Ivana Trojová, PhD.

tel: +421(0)556152665, 2666

mob: +421(0)911103825

e-mail: pavol.joppa@upjs.sk

I. Spánkové laboratórium LF UPJŠ Košice

Strojárenská 13

040 11 Košice

Prof. MUDr. Viliam Donič, PhD.

tel: +421(0)552343402 

mob: +421(0)905611454  

e-mail: viliam.donic@upjs.sk

Spánkové laboratórium pri Neurologickej klinike 

UN LP a LF UPJŠ Košice

Tr. SNP 1

040 66 Košice

MUDr.  Mária  Tormášiová, PhD.

MUDr. Eva Feketeová, PhD.

tel.: +421(0)556403789

e-mail: maria.tormasiova@upjs.sk; eva.feketeova@upjs.sk 

 

Aktualizácia: 12.10.2018    MUDr. Imrich Mucska, predseda SSSM pri SLS